»Če se bom odločil graditi, bom gradil najmoderneje!« Peter Kozina
 
Peko kooperativa z.o.o.
Stara Vrhnika 116
1360 VRHNIKA
info@pekokooperativa.si
Telefon: 040 165 015
 
ŽUPANOM GORENJSKIH OBČIN

Datum: 23. julij 2016
 
Zadeva: Pobuda za sodelovanju pri ohranitvi 113 let tradicije gospodarske in kulturne dediščine čevljarskega podjetja Peko iz Tržiča

Spoštovani gospod župan!
 
Nekoč uspešno čevljarsko podjetje Peko d.d. iz Tržiča je januarja letos dokončno končalo v stečaju. Na pobudo gospoda Romana Zalokarja s Kozjanskega smo združili okoli 70 somišljenikov in smo se skupaj z lepim številom zaposlenih v Peku odločili, da pripravimo nov poslovni načrt z osrednjim ciljem ohranitve tradicije, znanja in izkušenj, kar pravzaprav nima cene in tega ni možno prodati na nobeni dražbi, in da postavimo na ruševinah Peka novo uspešno podjetje. Prostovoljci smo delali noč in dan, da je nov poslovni načrt in inovativni poslovni model  - zadruga dobil končno podobo. V poslovni načrt Peko kooperative smo vtkali vsa dosedanja znanja in izkušnje zaposlenih, vključili pa smo tudi znanja strokovnjakov izven Peka, ki so ponudili svojo pomoč, ker jim ni vseeno za naša podjetja in delovna mesta.
 
Obračamo se tudi na vas, ker smo prepričani, da se zavedate pomembnosti ohranjanja slovenske gospodarske in kulturne dediščine in kaj pomeni boj v obstoječem ekonomskem svetu za odpiranje novih delovnih mest, da bi se ustvarilo nove dodane vrednosti. Prepričani smo, da je v Sloveniji s povezavami z znanstvenimi institucijami in univerzami dovolj znanja, da smo lahko tudi v obutveni, oblačilni in galanterijski modni industriji korak pred drugimi. Ne moremo in nočemo tekmovati s ceneno delovno silo in cenenimi izdelki, lahko pa tekmujemo s konkurenco z inovativnostjo, kakovostjo in zanesljivostjo. To želimo početi poslej v Peko kooperativi. Za to smo se zavezali v viziji do leta 2033 in s konkretnim poslovnim načrtom ter inovativnim poslovnim modelom, s katerim bomo vizijo uresničili.
 
Vabimo vas, da si na naši spletni strani www.pekokooperativa.si preberete dodatne razlage in vabilo, da projekt podprete oz. vstopite v zadružništvo. Ker vas štejemo za ene najbolj zainteresiranih, saj bo Peko kooperativa dajala delo in kruh tudi vašim občanom, ki se bodo zaposlili ali pa sklenili sodelovanje s Peko kooperativo kot dobavitelji, prodajalci ali izdelovalci določenih sestavnih delov obutve, galanterije ali oblačil. Če se boste odločili sodelovati v tem vseslovenskem pilotnem projektu, bomo to vašo odločitev pozdravili in promovirali na naši spletni strani in na družbenih omrežjih ter drugih medijih, ki jih bo zanimalo. Verjamemo, da boste odličen pozitiven zgled za vse druge županje in župane, vse ostale državljanke in državljane Republike Slovenije ter  drugim funkcionarjem, ki jih bo prav vaša gesta spodbudila k sodelovanju.

Vse dobro in vnaprej hvala za vaš prijazen odziv!
Ekipa Peko kooperativa z.o.o., zanje v.d. predsednice, Andreja Repše u.d.i.a.
 
Podpri Peko kooperativa
Kliknite na modro polje!