VREDNOTE

1. INTEGRITETA

Naša beseda zavezuje. Delamo, med seboj se spoštujemo in se učimo drug od drugega. Delujemo v skladu z najvišjimi etičnimi in moralnimi vrednotami, strokovno, disciplinirano in natančno. Pošteno izpolnjujemo dane obljube.

2. LOJALNOST

Izkazujemo pripadnost Peko kooperativi. Smo zvesti Peko kooperativi, aktivni tudi v lokalni skupnosti in v Sloveniji. Predani in zavezani smo skupnemu cilju – napredku Peko kooperative, uresničevanju VIZIJE Peko kooperative, lokalne skupnosti in Slovenije. Sooblikujemo, sprejemamo in spoštujemo s konsenzom postavljena pravila.

3. ODGOVORNOST

do sebe, do dela, do sodelavcev, strank in poslovnih partnerjev je naša vrlina. Kar je treba narediti, naredimo po svojih najboljših močeh in brez odlašanja.

4. POZITIVNA NARAVNANOST

V Peko kooperativi so dobrodošli pozitivno naravnani ljudje, ki vedno iščejo nove in boljše rešitve. Ljudje, ki kritizirajo brez osnov in jemljejo energijo, niso dobrodošli. Vsak sodelavec in sodelavka naj delovno skupino dopolnjuje s svojo pozitivno energijo.

5. USMERJENOST K LJUDEM

Za Peko kooperativo – sodelavce, stranke in poslovne partnerje Peko kooperative smo pripravljeni narediti vse, kar je v naših najboljših močeh. Na sodelavce v Peko kooperativi, naše stranke, zadružnike in vse ljudi, ki jih srečujemo v poslovanju in izven, prenašamo svoje pozitivno navdušenje, ker se zavedamo, da smo zadovoljni takrat, kadar so zaradi naših dobrih dejanj zadovoljni tudi drugi.

6. ODPRTA KOMUNIKACIJA

Odkrito povemo, kar nam leži na duši. Pripravljeni smo sprejemati argumentirano kritiko o sebi in svojem delu od drugih. Sočloveka - sodelavca obravnavamo kot enkratno, nenadomestljivo in unikatno bitje. Vsak pozitiven prispevek kogarkoli cenimo in upoštevamo pri našem delovanju. Več ljudi več ve. Iščemo odličnost. Navdih za dobra dejanja črpamo iz oceana modrosti sodelavcev, naših strank, konkurence, naših poslovnih partnerjev in drugih ljudi doma ter po svetu.

7. NENEHNO IZPOPOLNJEVANJE IN SKRB ZA DUŠEVNO IN FIZIČNO ZDRAVJE

Člani kolektiva Peko kooperative delujemo aktivno - proaktivno. Zato smo zavezani k nenehnemu formalnemu in neformalnemu izobraževanju doma in v tujini. Za nas je znanje luč, ki razsvetljuje naše poti, in je naš zaveznik. Skrbimo za svojo psihofizično kondicijo, kar pomeni, da preventivno skrbimo za svoje zdravje.

8. ZMAGOVALNA NARAVNANOST

Dobro lahko naredimo še boljše. Zavedamo se, da se dobro vrača z dobrim. Pri doseganju ciljev Peko kooperative želimo biti med najboljšimi. Vztrajamo na poti k zmagi Peko kooperative, sodelavcev, naših strank, zadružnikov in poslovnih partnerjev.

9. ZMAGUJEMO SKUPAJ

V Peko kooperativi delujemo povezovalno. V Peko kooperativi se povezujejo vse dobromisleči sodelavke in sodelavci, zadružniki in poslovni partnerji iz Slovenije, Evrope ter sveta. V Peko  kooperativi sodelujemo v smislu: Vsi za enega, eden za vse. Pomagamo vsakomur pri doseganju ciljev. Vsak je najboljši, skupaj smo nepremagljivi.

10. DELITEV SADOV NAŠEGA DELA

Delitev dodane vrednosti, katero ustvarjamo, delimo na tri dele. 1/3 ZADRUŽNIKI, 1/3 SE NAMENI RAZVOJU, NAKUPU NOVIH TEHNOLOGIJ, IZOBRAŽEVANJU IN IZPOPOLNJEVANJU KADROV, 1/3 OD PRISLUŽENEGA PRESEŽKA GRE DELAVCEM GLEDE NA VLOŽEN TRUD IN GLEDE NA ODGOVORNOST DELOVNEGA MESTA.

 

Podpri Peko kooperativa