V poslovnem načrtu smo si zadali cilj: 150 parov čevljev naredimo in jih prodamo s povprečno dodano vrednostjo 104 EUR z 20 proizvodnimi zaposlenimi in 5 zaposlenih v vodstvu (predsednica/predsednik in poslovni sekretar/poslovna sekretarka), marketingu in prodaji ter razvoju, s tem, da sodelavce, ki jih nimamo sami, pogodbeno vežemo od zunaj glede na projekte. Da bi to lahko naredili zelo hitro, bi se morali s stečajno upraviteljico dogovoriti, da nam omogoči najem prostorov, opreme, zalog materialov in končnih izdelkov. Končne izdelke iz stare zaloge bi segmentirali in jih ponudili na trg glede na oceno kakovosti in kurantnosti. Če bi sukcesivno jemali zaloge v skladu z dinamiko prodaje po likvidacijski ceni, bi dosegli razliko in s tem akumulirali sredstva za razvoj novih kolekcij oziroma prototipov. To bi lahko počeli že od 3. maja letos, ker smo imeli namen priti do proizvodnih prostorov, pa nam tega stečajna upraviteljica ni omogočila.

Da bi takoj lahko zaposlili predvideno število ljudi - najboljših možnih kadrov, ki bi tvorili zdravo jedro, bi po načrtu potrebovali 3 milijone evrov. Idealno bi bilo, ko bi jih dobili zelo hitro. Računali smo, da bodo mediji vsaj malce pozitivno predstavili naše zavzemanje in delo za SKUPNO DOBRO, da bi celotno slovensko javnost spodbudili k sodelovanju. 10% Slovencev, ki bi vstopili v zadružništvo z 20 €, bi pomenilo 4 milijone evrov odkupnih in zagonskih sredstev. Prepričani smo, da če bi bil ta projekt pošteno predstavljen javnosti in bi bili mediji malce naklonjeni, bi se denar zbral prej kot si mislimo. Če bi mediji (tako kot v nekaterih drugih primerih, ki imajo žegen politike oz. tistih, ki odločajo) angažirali ustvarjalce javnega mnenja, ki bi dejali kaj spodbudnega za ta projekt, bi bilo navdušenje med ljudmi veliko. 

V poslovnem načrtu pa smo predvideli tudi druge možne vire financiranja: 

Ker gre za ljudski projekt, smo se najprej obrnili na ljudi. Zdaj je odziv že takšen, da je povsem jasno, da ljudje hočejo zgraditi Peko nazaj. Preko 350 zadružnikov in zbranih skoraj 20.000, 00 € ni mačji kašelj. 

Zavedali smo se tveganj pri našem delu, a razmišljali smo tudi o tem, kako gradnjo prilagoditi razmeram, če se bodo zgodile. V poslovni načrt smo zapisali, kje so lahko pasti:

Morda smo s tem dali komu tudi idejo, ki ima moč in vpliv, da nam nadaljevanje gradnje onemogoči. Po Akcijskem načrtu, ki smo ga izdelali takoj na začetku in smo ga do dneva natančno izvedli, se je zapletlo ravno v delu, na katerega sami nismo imeli vpliva. Možno je, da bodo skušali dober zagon pri zbiranju sredstev ustaviti tako, da bodo mediji sejali dvom in skepso. Tudi na to nimamo kaj dosti vpliva, razen, da pojasnimo vse potrebno tukaj in preko družbenih omrežij. 

Zadnje kljukice nismo mogli narediti, ker stečajna upraviteljica Tadeja Tamše kjub zagotovilom na sestankih in dani obljubi, ni sodišču predlagala sklepa, da nam omogočijo najem proizvodnih prostorov, opreme in zalog, da bi začeli delati in pripravljati vse potrebno za zagon proizvodnje. Že takrat smo imeli namen v nekaj dneh zagnati kampanjo za zbiranje denarja, zaloge gotovih izdelkov pa bi prodajali tudi preko spletne trgovine s pomembnimi spodbudami, da bi ljudje z nakupom čevljev z enim delom plačane cene postali zadružniki, kar bi bila še večja motivacija kot je danes za vse, ki vstopate v zadružništvo. Poglejte akcijski načrt, ki je bil dosledno izveden, saj se zavedamo svoje odgovornosti in se držimo ene od naših temeljih vrednot - NAŠA BESEDA ZAVEZUJE!

Tako smo morali zdaj pač akcijski načrt za zagon proizvodnje novelirati na 1. december 2017. Seveda bomo najkasneje takrat zagnali serijsko proizvodnjo. Do takrat pa bomo pripravili vse potrebno, da to uresničimo po naslednjih korakih.

Zdaj se bo pač treba prilagoditi na razmere in to tudi delamo.

1. Delamo po najboljših močeh, da z obsoječim denarjem spodbudimo še druge pozitivne ljudi po Sloveniji, da se pridružijo k gradnji z idejami, predlogi in tudi s svojim denarjem kot zadružniki ali kako drugače. Spletna stran se prevaja v tuje jezike, da bomo idejo in poslovni načrt širili izven slovenskih meja, saj obstajajo platforme in forumi, preko katerih je možno animirati velike množice, da donirajo sredstva, če jim je poslovna ideja všeč.

2. Večino sredstev vlagamo v razvoj prvih prototipov, ki jih bomo izdelali, tudi če nam ne omogočijo najema proizvodnih prostorov (pred enim mesecem smo dali stečajni upraviteljici vlogo za najem 100 m2) in strojev, pa nismo od gospe Tamše dobili nobenega odgovora, čeprav nam je omogočila vpogled in dejala, da je prostore možno najeti.

3. Ko bomo prišli do prvih prototipov, razmišljamo pa tudi, da bi speljali javni natečaj, da bi že prvi izdelki nastali iz izbora najboljših risb udeleženih na natečaju, bomo prototipe dali v prodajo s predplačilom z ugodnejšimi cenami kot bodo po izidu. Ko bodo prototipi na voljo, bomo pa tudi lahko pripravili kampanjo na že znanih platformah kot so KICK STARTER in INDIE GOGO in tudi kakšen slovenski ponudnik. Vabimo vse, ki imate izkušnje, da se pridružite in pomagate.

Večino pridobljenih sredstev bomo akumulirali in vlagali v nov razvoj za izdelavo novih kolecij, upamo, že za pomlad - poletje 2018 in naslednje, ki pa bodo že primerne za ponudbo veletrgovcem.

Tako nastaja NOVI Peko z vsemi porodnimi krči, ki so lahko prisotni, ko nastaja nekaj velikega. Ko pridemo do postavljenega cilja, ki bo hkrati tudi oblikovanje zdravega jedra, ki bi ga morala oblikovati že stečajna upraviteljica, se pravi 150 parov na dan, narejenih in prodanih s 25 zaposlenimi, bo čas za postopno povečevanje zaposlovanja in osvajanje novih trgov. Če bomo SODELOVALI tako kot do sedaj in še boljše, povratka ni! Oglašajo se ljudje z veliko znanja, mnogi so že posredovali odlične ideje. Želimo si še več tega konkretnega dela za SKUPNO DOBRO, saj bi želeli, da predvsem zadružniki vzamejo Peko kooperativo kot svojo, saj smo vendar vsi solastniki in nam ne sme biti vseeno, kam gremo in kaj se dogaja.

Naj poudarimo, GRADIMO NOVI PEKO, ki so ga drugi podrli. Znamo in zmoremo in na tej poti bomo vztrajali. Čas bi že bil, da se zgodi v Sloveniji neka prelomnica in se neha po starih vzorcih uničevanja premoženja, ki so ga skupaj spravile generacije marljivih ljudi. Peko je še en tak primer, ko so ga leta izčrpavali, preko njega še banke, ki smo jih morali davkoplačevalci že dvakrat dokapitalizirati, zdaj, ko je padel, pa prežijo krokarji, da raznesejo, kar je ostalo. Potrudimo se vsi, da stečajna upraviteljica odide, če ne razume, kaj je dobro za skupnost, da se vsi postopki ustavijo in prevzame njeno delo nekdo, ki bo poskrbel za to, da se Peko postavi nazaj po najboljši možni poti. Eno od teh predlagamo mi in delamo v smer SKUPNEGA DOBREGA. Treba pa je narediti tudi revizijo vsaj za tri leta nazaj, da se ugotovi, kaj so se šli tisti, ki so imeli v rokah škarje in platno. To smo že predlagali tako državnemu sekretarju v kabinetu Vlade RS, gospodu Tadeju Slapniku kot tudi večkrat stečajni upraviteljici gospe Tadeji Tamše, ki je dejala, da tako pač je v Sloveniji.

Opozarjamo vas, spoštovani, iz previdnosti. Mediji imajo v Sloveniji in drugje po svetu veliko moč. Lahko predstavijo stvari v pozitivni luči, lahko pa tudi z manipulacijami morda najboljše ideje podrejo. Če se zgodi negativna obravnava, pozivamo, ne nasedajte, pač pa razmislite, komu je interes, da onemogoči združevanje naroda ZA SKUPNO DOBRO, ki se dogaja na kruti zgodbi Peka. Naj vam povemo, da nekateri, ki imajo v tej državi moč in vpliv, tudi z vplivom na medije, ne prenesejo nobenega združevanja, kar ni pod njihovo neposredno kontrolo. Če bo tako morda negativno predstavljeno naše delo, se je treba vprašati, zakaj je problem, ko se skuša graditi, nihče pa ni kaj dosti problematiziral, ko so rušili sadove žuljev generacij.

Sicer pa, ko bo projekt podprt še s strani mednarodne javnosti, bo zelo čudno za tistega, ki bi si drznil rušiti plemenito gradnjo. Upamo pa, da mediji končno spoznajo, da so stare prakse napačne, saj so Slovenijo pripeljale v nezavidljiv položaj in bi bilo treba, če hočejo tudi oni bolje živeti, pomagati, da se postavijo podrta podjetja nazaj in se zgradijo nova. Pustimo se presenetiti, priložnost za oceno stanja na področju medijev bo oddaja PREVERJENO komercialne TV POP TV, saj smo dali izjave in izgubili ob res ogromno dela kar pol delovnega dne za to, da smo zadovoljili njihove prošnje za sodelovanje. Oddaja naj bi bila predvajana (seveda zmontirana iz vseh danih izjav) v torek, 06. 09. 2016 ob 21.00.

Še enkrat poziv vsem k še tesnejšemu sodelovanju, VSI ZA ENEGA, EDEN ZA VSE ZA SKUPNO DOBRO. Kdor je skeptik in ima morda pomisleke, naj pride zraven, naj predlaga, da kaj dodelamo, spremenimo in kaj odvzamemo. Samo, da je dober namen, GRADNJA!

Andreja Repše u.d.i.a, v.d. predsednice Peko kooperativa z.o.o.

Podpri Peko kooperativa