Spoštovani zadružniki Peko kooperative!

Delo, ki se ga gremo že več mesecev, ni niti malo enostavno. Vse, kar smo si zastavili na začetku z Akcijskim načrtom, smo speljali do dneva natančno.

1. Ocena stanja v Peku d.d. v letih pred stečajem.

2. Sklic prve akcijske konference nas in nekdanjih zaposlenih v Peku, da smo z dvigom rok potrdili, da gremo v izdelavo novega poslovnega načrta.

3. Izdelava novega poslovnega načrta, okoli katerega in nasploh smo k sodelovanju pritegnili 70 ljudi.

4. Izdelava in oddaja ponudbe stečajni upraviteljici za najem prostorov, strojev, opreme in blagovne znamke (najem 700 m2 proizvodnih prostorov nam ni bil odobren s strani stečajne upraviteljice gospe Tadeje Tamše, čeprav smo podali najboljšo ponudbo, ki smo jo na željo stečajne upraviteljice trikrat novelirali in prilagajali po njenih sugestijah).

5. Sklic druge akcijske konference, na kateri smo predstavili nov poslovni načrt in inovativni poslovni model Peko kooperative, organizirane kot zadruge.

6. Priprava vseh potrebnih pravnih aktov za registracijo Peko kooperative z.o.o. v skladu z Zakonom o zadrugah v Republiki Sloveniji.

7. Priprava vseh potrebnih materialov in dogovori za postavitev spletne strani www.pekokooperativa.si  in organizacija kampanje za pridobivanje zadružnikov in sredstev za odkup Peka na dražbi in za nov zagon proizvodnje s postopnim zaposlovanjem.

8. Podaja ponovne pobude stečajni upraviteljici za najem proizvodnih prostorov, strojev in opreme, odgovora ni že en mesec.

9. Oblikovanje kadrovske baze z opravljenimi najmanj 50 razgovori s potencialnimi kandidatkami in kandidati za zaposlitev na različna delovna mesta ter drugimi ljudmi za pridobitev strateških zadružnikov in ljudmi prostovoljci, ki želijo sodelovati na tak ali drugačen način, ter s potencialnimi kooperanti ter inovatorji doma in v tujini.

10. V postopek registracije smo na Urad za intelektualno lastnino RS oddali 3 patente, ki bodo sčasoma vgrajeni v obutev in galanterijo Peko kooperative.

11. Pristopili smo k oblikovanju začetne kolekcije in pripravljamo vse potrebno za izdelavo prvih prototipov, ki bodo zagotovo atrakcija bodo pomagal Peko kooperativi , da se Peko znova prebije nazaj na trg in to ne samo na področju Slovenije in državah nekdanje Jugoslavije, temveč veliko širše.

Kmalu bomo predstavili časovnico, iz katere bo razvidna dinamika oblikovanja začetne kolekcije v skicah, dinamika in način, da pridemo do končnih oblik in izdelave prvih prototipov, kdaj bodo v naši izložbi spletne trgovine in kdaj bo zagnana serijska proizvodnja.

Kdor se bori, lahko izgubi, kdor se ne bori, je že izgubil. SKUPAJ ZMAGAMO!

Če želite hitrejše napredovanje in še hitrejše uresničevanje VIZIJE, ki je jasno zapisana v našem poslovnem načrtu, sodelujte tako, da na vse možne načine obveščate in spodbujate vse vaše prijatelje in znance, da pristopijo še oni, in SKUPAJ NAREDIMO ŠE VEČ, ŠE BOLJE IN ŠE HITREJE.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav!

Andreja Repše u.d.i.a., v.d. predsednice Peko kooperativa z.o.o.

Podpri Peko kooperativa