Zaenkrat so se odzvali z Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, s katerimi smo opravili sestanek, in sicer danes, 19.10.2016, ob 12.00 na njihovem sedežu v Ljubljani. Prijazno nas je sprejel predsednik gospod Meh z dvema sodelavkama, ki so pozorno prisluhnili naši kratki predstavitvi koncepta za ponovni zagon proizvodnje v Peku. Izmenjali smo nekaj zanimivih pogledov na situacijo v gospodarstvu v Sloveniji, ki ob vseh potencialih, ki smo jih imeli po letu 1990 in jih še vedno imamo, ne najdemo pravih poti, da bi izkoristili vse resurse za razcvet našega gospodarstva.

Imamo naravne danosti, marljive ljudi, znanje ter sposobnosti in bi lahko bili uspešnješi. Predstavili smo inovativni model zadružne organizacije Peko kooperativa in poudarili, da je to lahko model za druge uspešne projekte, ko nam uspe po tem modelu vzpostaviti na novo naše čevljarsko podjetje s 113 letno tradicijo Peko. 

Pojasnili smo, kako vidimo sodelovanje obrtnikov v Peko kooperativi. Na način, da združimo obrtnike glede na njihove zmožnosti in jih vključimo v kooperacijsko sodelovanje. Če ima obrtnik manjšo proizvodnjo, manjše kapacitete, si niti ne more privoščiti sprejema večjih naročil. Po drugi strani pa ima težavo, če je naročil premalo. Peko kooperativa bo nastopala globalno, kar pomeni, da bodo naročila za zanimive izdelke s področja obutve, galanterije in oblačil, ob morebitnih večjih naročilih pa bomo obrtnikom pomagali tako, da bomo dozaposlili delovno silo za izdelavo njihovih izdelkov v Peko kooperativi. To bo samo spodbuda za iskanje novih trgov in kupcev ter napredovanje. Seveda pa bodo morali vsi izdelki izpolnjevati kriterije in merila  v smislu izgleda, uporabnosti, materialov in trajnosti, ki jih bomo postavili in zasledovali v Peko kooperativi. 

Gospod Meh je povedal, da absolutno podpira, da naša podjetja ostanejo v slovenski lasti. Prosil je, da mu pošljemo še pisne materiale o projektu Peko kooperative, ki jih bodo obravnavali na upravnem odboru, ko bodo potem sprejeli odločitev o tem, da Obrtno podjetniška zbornica projekt javno podpre in o tem obvesti svoje množično članstvo s priporočilom, da projekt Peko kooperativo podprejo. 

Naslednji dogovorjen sestanek imamo pri državnemu sekretarju v kabinetu predsednika Vlade RS, zadolženemu za ljudske pobude in socialno podjetništvo. 

Čakamo še na povabilo ministra za gospodarstvo, gospoda Počivalška, za katerega pravijo, da je zelo naklonjen socialnim podjetjem, kar sicer Peko kooperativa ni, je pa v vseh pogledih zastavljena kot izjemno družbeno odgovorno podjetje.