Spoštovana poslanka, cenjeni poslanec!

Pišemo vam, ker smo prepričani, da se zavedate, kaj pomeni propadanje slovenskih tradicionalnih podjetij, še posebej tistih s tudi več kot stoletno tradicijo. Zagotovo se strinjate, da jih je v letih slovenske tranzicije, ko bi jih morali reorganizirati iz planskega v tržno gospodarstvo, propadlo preveč. Toliko, da se človek vpraša, ali ni ta katastrofa povzročena namerno, kot bi nekdo hotel porezati naše kulturne in gospodarske korenine, tradicijo, izkušnje in trdnost.

Sprašujemo se, ali ni že skrajni čas, da se s tem preneha in začnemo z novo gradnjo slovenske industrije, ki naj stremi k čim večji samozadostnosti, tudi zaradi odličnosti, saj lahko v vse izdelke vložimo vse svoje znanje, napredne tehnologije, domače surovine in svojo pridnost.

Pozivamo vas, naj bo Peko, nekdaj naš čevljarski ponos, prelomnica in naj po njem ne propade nobeno slovensko državno podjetje več, pač pa po njegovem uspehu po tem modelu, ki ga predlagamo, postavimo nazaj še druga podjetja, ki so propadla, in zgradimo nova v različnih gospodarskih panogah.

Meseca junija 2016 smo ustanovili zadružno podjetje Peko kooperativa. Ne pozabimo, različne kooperative danes nudijo preko 250 milijonov delovnih mest po svetu. Zadrugo Peko kooperativa smo ustanovili za to, da bi združili srčne ljudi, strokovnjake, institucije države, skupine in posameznike, ideje in predloge ter sredstva, da bi na 113 letni tradiciji Peka postavili novo podjetje Peko kooperativa, ki bo proizvajalo sodobno in kakovostno obutev, galanterijo in kasneje tudi vrhunska oblačila.

Koncept podjetja je delovanje z najvišjo možno družbeno odgovornostjo, tako do kupcev izdelkov, saj bodo izdelki kakovostni, trajnostni, kolikor bo možno iz čistih, sledljivih materialov, inovativnih in funkcionalnih izdelkov, zaposlenih, ki bodo delali v dobrih delovnih pogojih in bodo udeleženi pri delitvi presežkov, ter kooperantov, ki se bodo lahko vključevali, da bomo dosegli sinergije. Vsekakor pa bo zadruga Peko kooperativa delovala v simbiozi z naravo in ne na njeno škodo.

Ker smo na pravi poti, smo do sedaj združili za uresničitev tega vseslovenskega projekta preko 700 zadružnic in zadružnikov fizičnih oseb ter 23 pravnih oseb. Omenjeni so vplačali za skoraj 30.000,00 evrov svojih lastnih denarnih sredstev, oblikujemo kadrovsko bazo, ki bo pomembna za nadaljevanje dela, in skrbno ves čas zbiramo in shranjujemo ideje ter predloge, ki jih bomo vtkali v nadaljnji razvoj Peko kooperative.

Ne gre pa vse po načrtih in zato se obračamo tudi na vas. Očitno je tudi Peko d.d. v stečaju od januarja, v katerem so osrednje upnice slovenske banke, na poti izpeljave stečajnega postopka po vzgledu mnogih drugih  slovenskih podjetij in blagovnih znamk, ki so končali na smetišču zgodovine. Namreč naši predlogi stečajni upraviteljici so bili vsakokrat preslišani in kljub dogovorom na sestankih, da bomo lahko najeli proizvodne prostore, stroje in opremo, ker smo bili od vseh zainteresiranih edini, ki želimo nadaljevati 113 tradicijo Peka, nam to ni bilo omogočeno.

Kljub temu, da smo že marca letos izdelali nov poslovni načrt, da bi postopoma zaposlili 25 ljudi, ki bi po korakih izdelali 150 parov  kakovostne obutve na dan, in bi potem proizvodnjo širili glede na uspeh prodaje doma in po svetu. Prepričani smo, da bi zdravo jedro morala oblikovati stečajna upraviteljica takoj, ko je bil razglašen stečaj, da bi ne ugasnili vsi stroji. Težava Peka ni bila, da bi ne znali delati tudi zelo dobrih izdelkov in jih prodati. Težava Peka so bili preveliki režijski, tudi nepotrebni stroški in nesposobnost uprav, ki niso bile sestavljene iz kompetentnih strokovnjakov, ampak so se zgodile zaradi kadrovanja po političnih preferencah.

Peko bi očiščen balasta, nepotrebnih stroškov in potratnosti na nekaterih področjih (npr. dokupi obutve v tujini, ki naj bi jih stranke iskale, intelektualni stroški, ostali stroški, odvetniški stroški) lahko še danes deloval in se krepil.

Organizacija Peko kooperativa bo, kar se tiče režije, vitko podjetje, vsak povzročen strošek se bo moral  poznati pri izboljšavah poslovanja. Kadrovanje bo potekalo po izključno strokovnih in etičnih transparentnih kriterijih na podlagi javnih razpisov. Kandidatke in kandidati za vodilna in vodstvena mesta bodo morali predstaviti ob kandidaturi tudi svojo vizijo in program delovanja.

Prosimo in želimo, da aktivno pristopite k sodelovanju za novi Peko tudi vi in se pridružite že preko 700 zadružnikom. Naš cilj je, da se vzpostavi v Peko kooperativi sistem delovanja »več glav več ve«, z večanjem deležev tudi od nakupov naših izdelkov, ko bodo na prodajnih policah, pa bomo prišli do vse bolj odgovornih lastnikov, kar je pogoj za skrbno poslovanje in tudi potreben nadzor nad delom vodstva, ki ga bodo zadružniki tudi izbrali.

Dajemo pobudo, da banke upnice, ki so dajale denar davkoplačevalcev tudi v Peko na lepe oči in na ukaze politike, svoj izkazane in priznane upniške deleže spremenijo v lastniški delež v Peko kooperativi, ki ga bodo dobile povrnjenega po delih glede na uspešnost poslovanja Peko kooperative, ki je zagotovljena, če se Peko d.d. v stečaju ne bo razprodal po delih. Kar je očitno zadnja odločitev stečajne upraviteljice, ki očitno deluje ne v skladu z dobrim gospodarjenjem že od samega začetka, odkar je prevzela vodenje stečaja Peka.

Ne pozabimo, banke smo sanirali davkoplačevalci in zaradi tega imamo vsi davkoplačevalci pravico vplivati, ali bo pokončano še eno slovensko podjetje, ki ga bodo razgrabili tisti, ki jim ni mar za našo kulturno in gospodarsko dediščino.

Skoraj vse o tem, kaj smo počeli v tem času, entuziasti, prostovoljci, in kakšni so načrti za to, da pridemo do prvih prototipov in serijske proizvodnje, si lahko preberete na naši spletni strani www.pekokooperativa.si. Prosimo, da se na to pismo kakorkoli odzovete, ali kot poslanska skupina ali kot posamezni poslanec. Vse vaše odzive bomo objavili na naši spletni strani. Pričakujemo, da boste projekt podprli, ker je to projekt, predlagan in peljan iz ljudskih vrst, niti malo ni politično obarvan. Želimo, da združuje vse ne glede na vaše politične in ideološke barve, saj gre vendar za gradnjo prihodnosti za nas vse in prihodnost naših otrok, da bodo imeli delovna mesta in spodobne delovne razmere doma in ne v tujini.

Peko kooperativa je tudi inovativni poslovni model, ki bo po izpeljavi tega pilotnega projekta na zgodbi Peka model tudi za druge uspešne gospodarske projekte, saj vemo, da Slovenija krvavo potrebuje razvoj in razcvet gospodarstva.

Vabimo vas, da predlagate, spodbujate in izrazite, kaj bi lahko pospešilo naše delo v smeri nove uspešne proizvodnje, saj ljudje, ki imajo znanje, izkušnje ter voljo, čakajo, da se začne z neposrednimi pripravami v kreativni delavnici v Peku v Tržiču, in potem pri zagonu uspešne serijske proizvodnje odličnih izdelkov, ki jih boste z velikim zadovoljstvom uporabljali tudi vi. Pred tednom smo bili na sestanku pri državnem sekretarju za ljudske pobude in socialno podjetništvo g. Tadeju Slapniku, ki nam je obljubil pomoč in sodelovanje s strani Vlade RS.

Vse dobro in vnaprej hvala za Vaš prijazen odziv ter sodelovanje!

Andreja Repše, u.d.i.a., v.d. predsednice Peko kooperativa

p.s.
Pismo je bilo poslano danes, 2.11.2016 vsem 90-im poslankam in poslancem, predsedniku Vlade RS, predsedniku RS ter osrednjim medijem po elektronski pošti. O odzivih in morebitnih dobrih delih vas bomo obvestili.

  ODZVAL SE NI NIHČE!