V minulem letu smo oblikovali novo vizijo do leta 2033, da vemo, kam naj pripeljemo Peko kooperativo v tem času. Vse je torej podrejeno ciljem, navedenim v viziji, za kar smo do konca leta oblikovali podlage, da se začne potovanje v smer zastavljene vizije. Peko kooperativa ne more in noče tekmovati z ostalimi konkurenti v nizko cenovnih razredih proizvodov, saj so v tako obutev vgrajeni ceneni, tudi nezdravi materiali, kakovost izdelave je slaba, ob tem pa gre za grobo izkoriščanje neposrednih proizvajalcev. Če boste prebrali našo VIZIJO, boste zlahka videli kam želimo, kako želimo delati in kakšne delovne razmere želimo ustvariti za zaposlene.

Odlična kakovost, trajnost, čisti materiali, funkcionalnost, udobnost in oblike bodo odlika naših izdelkov, ki jih bodo proizvajali zadovoljni zaposleni, ki bodo vsako leto ali pa že vmes pošteno nagrajevani in udeleženi pri delitvi presežkov. Druge poti ni in Peko kooperativa želi graditi novo tradicijo Peka na 113 let njegove kulturne dediščine.

Kdo so torej potencialni kupci, ki bodo kupovali izdelke Peko kooperative? To so ljudje, ki se zavedajo nemškega reka, da ne bodo nikoli tako bogati, da bi poceni kupovali. Tistim, ki ne bodo mogli kupiti z gotovino, bomo omogočili plačilne pogoje, ki jim bodo pameten nakup omogočili. Naše izdelke bodo kupovali ljudje, ki nočejo izkoriščanja sočloveka, in Peko kooperativa bo v tem pogledu vodilna sila pri osveščanju ljudi, da je neetično in nemoralno z nakupi podpirati izkoriščanje, celo otrok, ki so prisiljeni po svetu garati, da sploh preživijo, za kopičenje kapitala nekaj posameznikov.

Vse te poglavitne prednosti Peko kooperative in gradnja nove tradicije Peka bodo temeljito predstavljene v definiranju strategije, kjer bodo opisane lastnosti našega bodočega kupca. Po temeljitih pogovorih in vključevanju vseh, ki vedo, kaj se dogaja na tem področju, smo prišli do zaključkov, komu naj ponudimo doma in v svetu naše izdelke. Vse skupaj bomo s sodelovanjem s kompetentno marketinško agencijo pravilno marketinško obdelali in zagnali prodajo že v prednaročniških možnostih z določenimi popusti.

Danes, 03. januarja 2017, smo v skladu z dogovorom v mesecu decembru 2016 z gospo Tadejo Tamše, stečajno upraviteljico stečajnega dolžnika Peko d.d., podali ponudbo za najem proizvodnih prostorov, strojev, naprav in opreme, da bomo (kot smo že napovedali) oblikovali kreativno izdelovalnico – inkubator za ustvarjanje novih izdelkov. To bomo uresničevali na 100 m2 z možnostjo kasnejše razširitve na 700 m2 v enem izmed nadstropij stavbe Petra Kozine v Tržiču, ko bomo razvili serijsko proizvodnjo.

V kreativno izdelovalnico bomo povabili vse, ki boste želeli sodelovati, da bomo glede na definicijo našega potencialnega kupca prišli do resnično lepih oblik, odlične kakovosti, vgradnje čistih in trpežnih materialov, do kakovostne izdelave, funkcionalnosti in udobja. Posebni izzivi bodo inovativni izdelki, ki jih bodo predlagali razni izumitelji, inovatorji ali oblikovalci. Vsekakor pa ne smemo pozabiti, s čim ne bomo ničesar naredili narobe, to so »evergreen-i« Peka, ki so bili stalnica v vseh preteklih letih, in jih bo treba samo posodobiti za današnji čas in jih v nekaterih elementih še izboljšati.

Z združevanjem vsega obstoječega znanja na področju slovenske čevljarske industrije, z vključevanjem vseh relevantnih institucij kot so fakultete (za oblikovanje, dizajn, strojna, kemijska, za računalništvo…) in inštitutov (Jožef Štefan, Kemijski inštitut), podjetij, ki bodo želela sodelovati, da bi skupaj razvijali konkurenčne izdelke in skupaj nastopali na trgih ter s posamezniki, ki so dovzetni za sodelovanje in imajo znanje, ideje in predloge, da skupaj naredimo najbolje, bomo zmagali.

Seveda pa vse ne gre gladko, ker živimo v Sloveniji. V akcijskem načrtu za ponovni zagon proizvodnje na pogorišču Peka, ki smo ga sicer izvedli do dneva natančno v postavljenih rokih,  smo že februarja 2016 napovedali, da bomo najeli proizvodnje prostore že 3. maja lanskega leta. Pa je prišlo do zastoja, ker nismo dobili odobritve za najem. Veste, da bi bila kredibilnost Peko kooperative veliko večja, če bi že od maja lani delovali v proizvodnih prostorih nekdanjega Peka, ko bi iz tega razloga kampanja za združevanje zadružnikov in sredstev doživela veliko večji odziv kot ga je, ker vsega tega ni bilo.

Žal medijske podpore za naše prostovoljno delo na tem projektu za SKUPNO DOBRO do sedaj ni bilo, saj v nobenem izmed množičnih medijev nismo dobili nobene priložnosti celovito predstaviti, kaj delamo in kako želimo povezati vse, ki so za sodelovanje za skupno dobro. Da bi zagnali novo proizvodnjo, ustvarili nova delovna mesta in bi začeli graditi novo tradicijo Peka, kar smo dolžni storiti zavoljo truda in odrekanja naših marljivih prednikov, ki so zgradili Peko v 113 letih. In zavoljo naših otrok, katerim smo dolžni predati ohranjeno in nadgrajeno našo kulturno in gospodarsko dediščino. Je možno, da v demokratični Sloveniji, ki naj bi bila to že 25 let, nekdo ukaže domala vsem medijem, da tega ljudskega projekta, v katerem sodeluje aktivno tudi s svojim denarjem že preko 800 ljudi, ne smejo niti omenjati, kaj šele podpirati?

Smo edina kooperativa na Slovenskem, ki je pritegnila k sodelovanju tako veliko število deležnikov brez medijske podpore, oblikovali smo tudi kadrovsko bazo različnih strokovnjakov, celo akademsko izobraženih, ki so pripravljeni se takoj vključiti v delo profesionalno, sicer pa smo opravili razgovore s preko 80 kandidatkami in kandidati. Slovenske medije vse to ne zanima, je to mogoče? Po drugi strani pa vsi govorijo, kako je treba podpirati vse projekte, da bi le dobili kakšno novo delovno mesto, da bi se zagnal pravi razvoj in razcvet našega gospodarstva. Zakaj tako selektivna obravnava, ko smo bili priča enormni medijski podpori nekemu pravkar nastalemu d.o.o.-ju, ki mu nastavljajo za kuliso Peko, v resnici pa jih Peko ne zanima? Mi, ki od samega začetka delamo izključno v korist gradnje nove tradicije Peka na 113 letni dediščini, pa smo diskriminirani in žal s strani odločevalcev tudi onemogočani. Poznate vi morda odgovor, zakaj je tako?

Mi ga poznamo, a nima smisla o tem tukaj razlagati, ker je soočanje z resnico pri mnogih žal slaba plat. Vse je v redu, delamo, kar mislimo, da je prav in koristno za dobro celotne skupnosti.

Upamo, res močno, da bodo v tem letu vsi odgovorni v sferi politike in drugje, ki imajo v rokah škarje in platno začeli razumeti, da so del te naše skupnosti in so poklicani ter plačani, da pomagajo in sodelujejo pri gradnji tako plemenitih projektov, ki nam bodo zgrajeni in razvijajoči se vsem v ponos. Pozivamo jih tudi s tega mesta, naj naredijo vse, da bomo lahko ljudje v miru delali, kar smo prepričani, da bo dajalo dodano vrednost in nova delovna mesta.Če se jim kaj pri naših načrtih ne zdi v redu, pa naj angažirajo svoje strokovnjake iz ministrstev in drugih institucij, ki bodo pomagali dodelati ali nadgraditi obstoječe, da bo uspeh čim prej dejstvo.

Oni bi morali trkati na naša vrata s ponudbami za sodelovanje, ne da mi moledujemo, ali lahko kako sodelujemo. Če je država servis, ki ga drago plačujemo, in tako to državljani dojemamo, potem se ve, kako bi moralo delovati sodelovanje. Pričakujemo preveč ali samo to, kar je v nekaterih drugih državah stalna praksa? Vsaj škoditi ne bi smeli, če že pomagati nočejo, ne morejo ali ne smejo.

Vse zadružnice in zadružnike pozivamo k aktivni drži, saj ste solastniki zadruge, da v novem letu pospešimo razvoj tega zelo pomembnega projekta. Zdaj gre zares, ta hip bi najbolj pomagali, da bi si povečali vsi prostovoljni delež za recimo 300 evrov (oziroma, kolikor lahko), da bomo tudi finančno kos izzivom, ki prihajajo. Oblikovanje kreativne izdelovalnice bo terjalo angažiranje določenih strokovnjakov, ki pač ne bodo mogli delati zastonj,  a vlaganje bo poplačano takoj, ko bodo na ogled prišli prvi odlični prototipi naših izdelkov, s katerimi se bomo s pomočjo profesionalcev s področja marketinga in prodaje umestili na trg, jih prodajali že v prednaročilu s popustom ter bomo na podlagi naročil začeli s serijsko proizvodnjo.

Do sedaj smo vse napore in zbrana sredstva vlagali za to, da smo naredili kakovostne podlage za nadgradnjo, ki je zdaj možna, ko zelo natančno vemo, za koga in kaj. Za vse, kar smo naredili tudi za prepoznavnost, da ste nas sploh našli na spletu, smo porabili minimalno sredstev, največ se je naredilo s prostovoljnim delom zainteresiranih, plačali smo samo tiste nujne stroške, ki so jih imeli sodelujoči za prevoz, in stroške, da bi ne delali v lastno škodo, ker morajo plačati sodelavce. Izdelava spletne strani, aplikacij v ozadju za knjiženje in IT podpora nasploh na primer. Za izdelavo študije, za koga izdelovati naše izdelke, ki jo je izdelala strokovnjakinja s sodelavko strokovnjakinjo oblikovalko in profesorico iz Italije, smo plačali zgolj 10% dejanske cene vrednosti, ker nekateri pač razumejo, da ne moremo pobirati pridelkov, če še niti njive nismo zorali, da bi lahko sejali.

Veste, da nismo še nikogar redno zaposlili, da nimamo najetih prostorov, niti pisarne, da delamo vse na svojih računalnikih, da nimamo službenih avtomobilov, telefonskih stroškov, stroškov elektrike in vseh drugih stroškov, ki bi bili, če bi ne delali prostovoljno. Na tisoče elektronskih sporočil smo morali odgovoriti, organizirati sestanke, razgovore, dogovore. Samo ena kompetentna oseba je bila na največjem mednarodnem sejmu v Italiji, da smo pridobili potencialne dobavitelje in vzorce materialov, sogovornike za naprej. Kako pa naj, če smo zastavili, da nastane nekaj, kar morda v Sloveniji še ni?!

Gremo naprej, v novem letu 2017 bo Peko kooperativa zasijala v vsem svojem sijaju, saj bodo kar se da hitro v kreativni izdelovalnici oz. inkubatorju za ustvarjanje novih izdelkov narejeni prvi čevlji, ki jih bo hotel kupiti vsak, ki se zaveda, kaj pomeni kakovost, krožno trajnostno gospodarjenje brez izkoriščanja sočloveka. Peko kooperativa bo sinonim kakovosti in etičnosti do vseh deležnikov, tudi kupcev, saj bodo lahko z delom od plačane cene postali zadružniki in si bodo z vsakim nakupom povečali delež v Peko kooperativi. To je zelo pomembna konkurenčna prednost in hkrati po tej poti pridemo do odgovornih lastnikov, saj večji delež, ko ga bo zadružnik imel v zadrugi, bolj bo odgovoren solastnik.

Potrudimo se vsi z obveščanjem vseh okoli sebe, da pristopijo v zadružništvo Peko kooperative, da se povežemo tudi z njimi in skupaj naredimo nekaj dobrega. Ne smemo se podrediti slabim besedam, ko nam govorijo nekateri, da nima smisla, da Slovenci nismo sposobni, da ne znamo, da pač tradicionalna podjetja propadajo in je to normalno. Pred Božičem sta padla tudi Tovarna nogavic Polzela in Tovarna pohištva Brest iz Cerknice. Vedite, ko padajo gospodarski in drugi tradicionalni simboli naroda, propada narod. Peko kooperativa je možnost, da se združimo vsi, ki se zavedamo, da smo sposobni vsaj enako kot drugi narodi, ki imajo proizvodna podjetja, ki imajo kooperative, ki ustvarjajo zelo kakovostne proizvode in jih tržijo po vsem svetu, posledično pa ustvarjajo nove dodane vrednosti in kakovostna delovna mesta.

Hočemo, znamo in zmoremo, moč kooperativ pa je ravno v tem, da stopimo skupaj za dobra dejanja. Vsak doda k gradnji, kar lahko, in zgradimo najboljše možno. Več glav več ve in želimo si, da poveste, vprašate in prispevate svojo konstruktivno kritiko, da bo gradnja še bolj trdna.

Še enkrat vse dobro in obilo uspehov tudi pri delovanju v okviru Peko kooperative, če boste tako čutili in se angažirali aktivno. Dela je za vse dovolj.

Ko bodo pridelki prodani, bo tudi veselje, ko bomo delili presežke, procentualno glede na deleže, ki jih boste imeli v Peko kooperativi, ko bo do tega prišlo. Kjer je volja in cilj, je tudi pot. GREMO in NAREDIMO, KAR SMO SI ZASTAVILI!

SKUPAJ ZMAGAMO!

Andreja Repše u.d.i.a., v.d. predsednice Peko kooperativa z.o.o.

P.s. 

Na ogled vam dajemo prvo različico možnega loga Peko kooperativa in vas prosimo za vaše mnenje.

Sporočamo pa tudi veselo novico, da ja naše delo in projekt opazila ena izmed večjih mednarodnih marketinških agencij, stekel je sestanek in sklenili smo zavezništvo.