Spoštovane zadružnice, cenjeni zadružniki Peko kooperative!   

Najprej bi želeli, da si vzamete nekaj minut časa in pozorno preberete ta dopis.


Leto 2017 smo pustili za seboj. Glede na situacijo je bilo zelo uspešno, vendar nekaj nas posameznikov si je naložilo ogromno breme in odgovornost.

 
Kot veste, smo v letu 2016 naredili vse teoretične podlage za gradnjo nove tradicije Peka. 

V minulem letu smo predstavili prvo serijo čevljev, ki je v skladu z VIZIJO v smislu izdelave človeku prijazne obutve iz čistih, naravnih materialov. Na tem področju orjemo ledino, v načrtu pa imamo tudi izdelavo veganske linije, vendar ne iz umetnih, pač pa prav tako iz neoporečnih naravnih materialov. 

V prvem valu smo v prednaročilu prodali nekaj čez 50 parov čevljev. Ni veliko, a glede na okoliščine in zelo šibko marketinško ter PR podporo je treba biti zadovoljen. Na tem področju smo zelo šibki, saj so dogovori s kar štirimi profesionalnimi agencijami padli v vodo iz nam neznanih razlogov. 

Zdaj smo na prelomnici – odločiti se je potrebno, kako naprej. Sicer brez ene konkretne medijske podpore smo animirali vseh vas 1.500 zadružnikov, seveda pa je glede na vložene zneske, s katerimi se je nabralo okoli 65.000 evrov, to občutno premalo za zagon nove proizvodnje v čevljarski industriji / manufakturi. Poleg tega smo doživeli hladen tuš po vsakokratnih pogovorih s stečajno upraviteljico, ki ni imela nikakršnega posluha do naših načrtov sprotnega poplačila upnikov in hkrati ustvarjanja podlag za zagon nove proizvodnje po novih načrtih in z novo vizijo. Na vsakem sestanku je zelo z naklonjenostjo (očitno navidezno) spremljala predstavitve naše pobude, a ko smo obrnili hrbet in je bilo treba podati predloge sodišču npr. za naš najem strojev, opreme in prostorov, pa dejanj ni bilo. 


Tako smo se bili prisiljeni obrniti na mojstre izven Tržiča in celo izven Slovenije. Celotno serijsko proizvodnjo smo organizirali z različnimi kooperanti Peko kooperative. Prototipe je izdelal eden najboljših čevljarjev v Evropi, ki se je sicer izučil v čevljarski šoli v Kranju, usposabljal in deloval pa tudi v Peku. Možnost najema proizvodnih prostorov z vso potrebno opremo in stroji za serijsko proizvodnjo 150 parov (in več) na dan v Sloveniji imamo. Prva serija naročenih čevljev bo izdelana v prav na teh strojih in v teh prostorih. 

V prilogi pošiljamo kratko in zagotovo pomanjkljivo analizo stanja na področju zadružništva in socialnega podjetništva, kar se tiče pridobivanja javnih sredstev. Podatki so pridobljeni in javno dostopni na erar.si. Medtem ko so naši pogovori in pobude pristojnim v državi naleteli povsem na gluha ušesa, pridobivanje davkoplačevalskega denarja nekaterim zelo dobro teče. Kljub temu smo dokazali, da se s pičlimi sredstvi lahko naredi veliko.  

Za občutek kratek opis del in opravil:

Če gremo čisto na sam začetek: od peticije, objavljene na spletu, kjer se je nabralo skoraj 3.000 podpisov za ohranitev Peka, je bilo najprej treba narediti analizo stanja, za kar je bilo opravljenih veliko kilometrov, obiskano lepo število oseb. Poiskani so bili primeri uspešnih stečajev podjetij, eden zelo blizu Peka v Tržiču. Primer uspešno speljanega stečaja je bil stečajni upraviteljici predstavljen na prvem sestanku pri njej februarja 2016. Organizacija in sklic akcijskih konferenc (katerih se ni udeležila niti posebej povabljena stečajna upraviteljica, niti posebej povabljeni generalni sekretar kabineta Vlade RS g. Tadej Slapnik), na prvi je bilo v sodelovanju z lepim številom nekdanjih Pekovih zaposlenih sklenjeno, da se pripravi vizija in nov poslovni načrt. S pomočjo nekaterih nekdanjih Pekovih zaposlenih smo ga tudi naredili.

Treba je bilo izdelati vso potrebno dokumentacijo za sodišče, da smo lahko ustanovili zadrugo in so nas vpisali v sodni register. Treba je bilo narediti spletno stran z dovolj avtomatiziranimi postopki, da smo lahko zagnali kampanjo za združevanje zadružnikov, ki ste s svojimi nakupi deležev sploh omogočili, da smo lahko napredovali. Treba je bilo izdelati strategijo, za koga bomo delali in kdo naj bi bili kupci naših izdelkov. Treba je bilo odgovarjati na tisoče elektronskih sporočil, sprejeti na tisoče telefonskih klicev, da smo pomagali pri vpisovanju novih zadružnikov, odgovarjati na vprašanja. Opravili smo več kot 100 osebnih razgovorov s potencialnimi sodelujočimi in osebami, ki so podale vloge za zaposlitev. Treba je bilo stopiti v stik z dobavitelji in kooperanti, jim pisati elektronska sporočila, nekatere tudi obiskati. Vsak mesec pripraviti vse dokumente za računovodstvo, odgovarjati na vprašanja davčnih organov, saj smo imeli tudi davčno kontrolo. Delovati na družbenih omrežjih, odgovarjati na komentarje, pripravljati objave, se ukvarjati s pripravo scen za fotografiranje izdelkov, sodelovati pri pripravi spletne trgovine, pripravi videov itd, itd.

Ob tem zadružniki niste plačali najema prostorov, nimamo službenih avtomobilov, nimamo službenih računalnikov. Dve leti dela, delavniki, vikendi, prazniki brez počitka za to, da bi nastalo nekaj izjemnega. In nismo izpolnili pričakovanj mnogih, ki so si predstavljali, da bomo "načarali" vrhunske čevlje za ceno 50 € ali do največ 100 €. Lahko bi bila cena nižja, če bi imeli odprta vrata v Peko in bi nam kdo pomagal z vero, da sejemo najboljše žito, ki bo bogato rodilo. Izdelati čevlje iz takih materialov, pošteno plačati delovno silo v Sloveniji je možno s stroškom približno 150 € za par + 22% gre davka državi. Ob pogoju, da je vse utečeno in delajo ljudje, ki znajo in so dovolj natančni, da pride izpod njihovih rok kakovost, s katero lahko konkuriramo doma in v svetu. 

Za nadaljevanje dela je potrebno sodelovanje vseh. Najprej se je potrebno odločiti, ali bomo dokapitalizirali zadrugo, poskrbeli za dodatna finančna sredstva preko javnih razpisov, tudi tako, da najamemo agencijo, ki se s tem profesionalno ukvarja in zahteva plačilo vnaprej ne glede na rezultat. Na dražbi je treba kupiti blagovno znamko Peko zaradi kopit, krojev, sekalnih nožev in vsega arhiva, ki k blagovni znamki sodi. To je namreč naša skupna kulturna in gospodarska dediščina in vsak, ki želi graditi na tej podlagi novo tradicijo, bi moral biti spoštovan, pristojni lokalni in državni funkcionarji bi pa po službeni dolžnosti morali pri tem pomagati. 

Cena na dražbi je sicer 220.000 €, kar je popolnoma nerealno, zato so propadle že štiri dražbe, čeprav je zadnja omogočala dražitelju zniževanje ponudbe. Za ilustracijo: znana blagovna znamka MIP iz Nove Gorice je bila na koncu prodana za 5.000 €. Peko blagovna znamka je imela ceno že 700.000 €, predzadnja - tretja je bila 490.000 €.. Kot mogoče veste, je bila 9. januarja 2018 izklicna cena 220.000 €, zniževali pa so do 100.000 €, nakar je stečajna upraviteljica postopek ustavila. Blagovno znamko je možno prodati takrat, ko je podjetje uspešno. Ko je v stečaju, je zgodba končana, blagovna znamka nima vrednosti. Očitno pa Peko v Bosni, Makedoniji in še kje normalno deluje, spodaj je fotografija iz Tuzle, ki je bila narejena pred nekaj dnevi.


​Z nakupom blagovne znamke (na naslednji dražbi bo cena po vsej verjetnosti pod 100.000 €) bo Peko preživel in ostal v Sloveniji. Menda so se nazadnje pojavili kupci iz nekaterih republik nekdanje Jugoslavije. 

Odločiti se bo treba hitro. Bomo sami povečali svoje deleže za 20, 50, 100, 1.000 ali več evrov, kolikor si kdo lahko privošči? In ali bomo vsi, vsak po svojih močeh k sodelovanju povabili še koga, bodisi, da si kupi čevlje, ali pa, da postane zadružnik. Če bi si samo 10 % Slovencev kupilo delež za 20 €, bi bila situacija zelo drugačna - 4 milijoni € bi omogočili takorekoč vse.

Potrebna je torej odločitev, kaj storiti. Imamo konkretne predloge, kako plasirati našo obutev v Avstralijo, kjer je trenutno poletje. Tam so ljudje veliko bolj osveščeni in dajo veliko na proizvode iz Evrope, vse bolj se izogibajo nakupom cenenih izdelkov iz bližnjega vzhoda in Azije. Ampak za to je potrebno vložiti veliko truda, obiskati sejme, potencialne trgovce, ki imajo v ponudbi tovrstne izdelke. Že zdaj je potrebno za jesen in zimo v 2018 / 19 nagovarjati za nakup trgovce v Nemčiji, skandinavskih deželah in drugje, da bi dobili naročila in izdelali naročeno. Izdelke imamo vrhunske, manjka še nekaj truda, pravih sodelujočih in konec koncev denar za nadaljevanje gradnje, razvoja nove obutve in plasiranje na tuje trge. Predloge za izdelavo novih izjemnih modelov tudi že imamo. Tudi takih, ki bi bili lahko cenejši, a še vedno zdravju uporabnika ter okolju prijazni in kakovostni. 

Vsekakor smo pripravljeni posle predati sposobnejšim, pametnejšim, ki bodo nadaljevali opravljeno delo, ga nadgradili in kar je možno, izboljšali.

Vabimo vas, da se skupaj 1.500 zadružnic in zadružnikov odločimo, kaj lahko storimo, da uspešno delo nadaljujemo po začrtanih poteh, ki niso uhojene, ampak puščamo za seboj novo sled. Želimo kakovostno obutev človeku, ne želimo ga izkoriščati za ustvarjanje milijonov dobička in ne želimo škodovati okolju. Če ob tem čutimo še dolžnost ustvariti našim otrokom prihodnost in ohraniti našo kulturno ter gospodarsko dediščino, je naša dolžnost ohraniti in nadgraditi delo naših prednikov, da bi naši otroci od nas prevzeli boljše kot smo mi dobili v upravljanje. Kaj se je zgodilo s Pekom, njegovo 113 letno tradicijo? Bomo pustili, da tudi to naše tradicionalno podjetje konča na smetišču zgodovine?

To ni zaseben projekt, to je projekt 1.500 ljudi, od katerih je vsak izmed vas dodal svojo opeko, da so postavljeni temelji, že nekaj nadgradnje in bo gradnja stekla tudi naprej, če se bomo tako odločili. Vsi smo lastniki, vsi bi morali vzeti Peko kooperativo kot svoj projekt, katerega gradimo brez sebičnosti in brez razmišljanja samo o tem, kakšne bodo osebne koristi. Vsi bomo imeli koristi, ko bo narejeno po pameti še vse, kar je treba narediti. Svojega denarja niste dali za to, da bi se kdo imel fino, ampak ste si kupili delež v zadrugi, ki se bo povrnil in oplemenitil, če bodo to storili še drugi in tudi kaj pomagali še s svojimi predlogi, znanjem in sposobnostmi. Mnogi so to že storili in vsem tem gre zahvala, da je vse našteto nastalo. 

Kot že rečeno, idealno bi bilo, če bi vsak zadružnik naročil svoje čevlje, si povečal delež za 200, 100, 50 ali pa vsaj za 20 €. A če menite, da bi bilo tveganje preveliko, tega raje ne storite. Moč naše zadruge je ravno v tem, da nas je veliko in že majhen znesek res vsakogar lahko v skupni masi pomeni veliko. To se je pokazalo do sedaj, saj smo s sodelovanjem 1.500 vseh vas, ki ste si v večini kupili osnovni delež za 20 €, naredili veliko delo. SKUPAJ Z ZELO MALO TVEGANJA LAHKO NAREDIMO ŠE VEČ, ŠE BOLJŠE IN NA KONCU BO KORIST ZA VSE. NE POZABITE, VEČJI KO BOSTE IMELI DELEŽ V PEKO KOOPERATIVI, VEČJA BO UDELEŽBA, KO PRIDEMO DO PRESEŽKOV, KI JIH BOMO POŠTENO DELILI. 

Nekateri med vami ste naročili čevlje in jih zdaj skupaj z nami težko pričakujete. Nekateri ste si že nekajkrat povečali svoje deleže. Nekateri ste aktivno pomagali in sodelovali na drug način. Vsem gre ena velika zahvala!

Mnogi tudi zelo dobro veste, da je treba do situacije, ko je kaj deliti, vložiti veliko naporov in tudi denarja, da se obrne in obrestuje.

Poglejte si video, če ga morda še niste videli: 

https://www.facebook.com/pekokooperativa.si/videos/1761280923944157/

Pričakujemo vaše konstruktivne predloge, ideje in konkretno sodelovanje, prevzemanje nalog. Zbiramo denar za nakup blagovne znamke in za promocijo izdelkov Peko kooperative doma ter na tujih trgih. Uporabite svoja znanstva in vpliv, nagovorite prijatelje, znance, vlagatelje, da se pridružijo. Ljudi z znanjem. Veliko delo je narejeno, da se lahko brez zadrege predstavimo svetu.

Kar se tiče informacij o Peko kooperativi iz medijev, ki ste jih morda ujeli pred kratkim, naj povemo, da gre zavajanje, manipulacije in dezinformacije. Ob tem je popolnoma na mestu vprašanje: Kako nas je lahko celo krajevno nepristojno sodišče vpisalo v Sodni register z imenom Peko kooperativa? Če se zgodi sodna zmota, pa oni zelo dobro vedo, kako se sodno zmoto prizna in popravi. V pritožbi smo predstavili sodno prakso iz tujine za take primere. Prepričani smo, da gre za golo nagajanje, kajti primerov uporabe enakih delov v nazivih podjetij je ogromno, v nebo vpijoč je primer Mure, ki se je preimenovala v Aha – Muro d.o.o., gospa pa je za zasebno podjetje dobila še 6 mio € davkoplačevalskega denarja.

Slišati je bilo celo, da smo »nezakonito prevzeli blagovno znamko«. Ničesar nismo nezakonito prevzeli, saj smo razvili svoja kopita in svoje izdelke! Poleg tega niti ni predmet spora blagovna znamka. Zanimivo je tudi, da nas nihče od pripravljalcev (dez)informacij o ničemer nič ne vpraša.

Podatki za povečanje ali nakup deleža so tukaj pri roki: 

 Naslov: Peko kooperativa z.o.o, , Stara Vrhnika 116, 1360 Vrhnika

Številka IBAN (TRR): SI56 6100 0001 4271 763

SWIFT (BIC koda): HDELSI22 (pomembno za nakazila iz tujine)

Namen: plačilo deleža

Koda namena: OTHR

Referenca:SI99 ali SI00

Navodila za nadaljnje spremljanje vaših transakcij:

Z vašimi podatki (e-mail in geslo) se prijavite na spletni povezavi preko rdečega gumba PRIJAVA (zgoraj levo). Le-ta se po uspešni prijavi spremeni v HITRI MENI, potem pa v meniju vidite različne opcije - spremljate vaše transakcije itd. Če boste imeli kakršnekoli težave ali kakšno vprašanje, pa kar pokličite na 031 274 419.

Iskrena hvala za sodelovanje in naj bo leto 2018 naše leto!

Peko kooperativa z.o.o.

Andreja Repše, v.d. predsedni-ce/ka Peko kooperative