Spoštovani! 

Ko se zgodi SODNA ZMOTA jo je država dolžna popraviti. Po pravnomočnem vpisu Peko kooperativa z.o.o. na Okrožnem sodišču v Kranju, smo povprašali predsednico imenovanega sodišča ali je morebiti bilo z našim vpisom v sodni register kaj narobe. V dopisu, ki nam ga je poslala se lahko prepričate, da nam je zatrdila, da je bilo vse v redu, čeprav ni navedla niti tega, da za vpis sploh niso bili pristojni, ker smo registrirali sedež Peko kooperative z.o.o. na Vrhniki za kar pa je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Slednje nam je izdalo tudi sodno odločbo na tožbo stečajne upraviteljice Peko d.d. - v steačju Tadeje Tamše, da po imenom Peko koopeativa z.o.o. ne smemo poslovati. 

Obrnili smo se na Okrožno sodišče v Kranju z zahtevo, da nas izbrišejo iz sodnega registra, ker so nas očitno po pomoti vpisali in nam poravnajo vse sdtroške, ki so nastali zaradi našega dela. Promocija podjetja, razvoj štirih modelov čevljev do serijske proizvodnje, tekoči stroški itd. Namreč že v odgovoru na tožbo smo priložili sodno prakso EU iz katere izhaja, da kdaj pa kdaj pride do pomote, ko sodišče vpiše kakšno firmo, ki ima sporno ime, a če se to zgodi država popravi nastalo zmoto in poravna stroške zaradi take pomote. 

Iz sodišča v Kranju so nas napotili na Državno odvetništvo, ki pa je naš zahtevek za poravnavo nastalale poslovne škode zavrnilo in to dvakrat brez obrazložitve, ker smo na prvi dopis ponovno pojasnili zakaj je šlo. To pomeni, da nas napotujejo v tožbo. Kar bo treba storiti, da bomo, če ne prej pa na Evropskem sodišču dosegli, da se denarni vložki vseh 2.000 in nekaj zadružnikov povrnejo. 

Sprašujemo, če kdo od bralcev teh vrstic pozna katerega izmed odvetnikov, da bi prevzel ta primer in nam pomagal. 

Kdor se še ni pa naj se prosimo seznani z dogajanjem okoli tega projekta , ki bi lahko bil zgled za še mnoge druge, ki bi sledili, ker bi zaupanje ljudi, da znamo stopiti Slovenci skupaj in narediti s skupnimi močmi kaj zares dobrega. Nekateri, ki so to prebrali so se že začeli zavedati v kakšni državi pravzaprav živimo. TUKAJ.

Hvala za morebitne informacije, ki nam jih lahko napišete na: Info@pekokoopeativa.si

V.d predsednice Pekokooperative z.o.o., Andreja Repše u.d.i.a.