POSLOVNI NAČRT IN INOVATIVNI POSLOVNI MODEL

POSLOVNI NAČRT IN INOVATIVNI POSLOVNI MODEL

Preberite si opis, kako je nastal poslovni načrt in inovativni poslovni model Peko kooperative. Po kliku na povezavo počakajte, da se odpre PPS predstavitev. 

IDEJA ZA AKCIJO

Gospod Roman Zalokar s Kozjanskega, član Gibanja OPS, je 19. januarja 2016 (ko je slišal preko medijev, da so Peko spravili v stečaj) predlagal, da zaženemo peticijo, ki bo pobuda, da naše tradicionalno čevljarsko podjetje ne bi končalo na smetišču zgodovine skupaj z drugimi uničeni podjetji. Pobuda je bila sprejeta in že naslednji dan, 20. januarja 2016, je bila na portalu pravapeticija.com odprta peticija "Peka, našega tradicionalnega čevljarja ne damo, smo za ponovno oživitev proizvodnje!".

Potem smo počakali, da vidimo, kaj ljudje mislijo. Prvih sedem dni je bil odziv mlačen, le nekaj podpisov podpore na dan. Prelomnica se je zgodila 8. dan, ko je peticijo podpisalo kar 395, deveti dan pa še 692 podpornikov. To je bil jasen signal, da pristopimo k akciji celovito in zavzeto, da naredimo vse, kar je v naši moči, da ohranimo 113 let tradicije Peka.

NAČRT ZA AKCIJO

V Gibanju OPS smo pristopili k izdelavi akcijskega načrta za ponovni zagon Peka. Naj poudarimo: vse, kar se je dogajalo v zvezi z aktivnostmi, smo delali PROSTOVOLJKE IN PROSTOVOLJCI v času svojega prostega časa in na lastne stroške, ne da bi nam kdo dal cent. Enostavno nas je gnala želja, da slovensko čevljarsko podjetje ostane, čut do naše kulturne in gospodarske dediščine ter želja, da dokažemo sebi in drugim, da zmoremo STOPITI SKUPAJ in narediti DOBRO ZA NAŠO SKUPNOST. Ta motiv nas vodi tudi danes, ker verjamemo, da znamo in zmoremo.

Akcijski načrt Peko koopertativa

 

AKCIJSKI NAČRT ZA NOV ZAGON PEKA!

1. Analiza zatečenega stanja (sestanki z vsemi pomembnimi deležniki, ki so do sedaj delali v Peku ali so imeli poslovne odnose s Pekom in so trenutno v odnosu s Pekom). Poročilo 10.02.2016.

2. Zbiranje ljudi doma in v tujini s potrebnimi znanji in izkušnjami, ki želijo kakorkoli sodelovati pri ohranitvi Peka in prispevati znanje ter čas, da se  pride do prave poslovne strategije za sanacijo z novim zagonom in razvojem Peka.  Poročilo in sklic akcijske konference 20.02.2016. 

3. Priprava novega poslovnega načrta, VIZIJE in STRATEGIJE Peka s konkretnimi koraki in opredeljenimi kontrolnimi točkami za uresničitev s kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi plani, opredeljenimi nosilci in odgovornimi za izvedbo načrta.  Predviden rok: 29.02.2016. 

4. Opredelitev, kakšna bo lastniška struktura Peka in sama oblika družbe (d.d. ali družbeniška zveza - zadruga) - 29.02.2016 

5. Javna razgrnitev VIZIJE, STRATEGIJE in PLANOV osrednjih nosilcev projekta Novi PEKO in povabilo ljudstvu za nakup atraktivne in kakovostne obutve v prednaročilu po prospektu za pridobitev sredstev za odkup Peka, zagonskih sredstev in možnost vložka za solastništvo - 9. marec 2016. 

PREDVIDEN VNOVIČNI ZAGON PROIZVODNJE - 3. MAJ 2016

(današnja opomba OPS - Na vprašanje, zakaj se proizvodnja ni začela kot smo načrtovali, smo pripravili odgovor spodaj. Obstajajo interesne skupine in posamezni ljudje, ki imajo neverjeten vpliv in moč. Imajo vpliv na medije, celo na sodišča in odločevalce na vladni ter lokalni ravni.)

POZIV vsem, ki želite dobro. Potrebujemo ekonomiste, finančnike, pravnike, mediatorje, kadrovnike, oblikovalce, kreatorje, komercialiste, čevljarje, menedžerje, vodje proizvodnje, motivatorje in vse druge pozitivne ljudi različnih strok in znanj, ki bi prispevali svoje znanje in čas, da oblikujemo najboljše načrte za nov zagon PEKA ter njegov nov in uspešen razvoj. Če ste vi oseba ali koga poznate, ki bi lahko pomagal, se oglasite na info@gibanje-ops.com ali na telefon 031 274 419, pa se dogovorimo vse potrebno. 

Akcijski odbor za vnovičen zagon Peka OPS

OCENA PRETEKLEGA POSLOVANJA PEKA

Po objavi na Pravapeticija.com in omrežju Facebook se je oglasilo veliko ljudi, ki so hoteli sodelovati - strokovnjaki različnih strok in znanj. V vsem času dela po akcijskem načrtu je tako ali drugače sodelovalo okoli 30 ljudi. Tudi ljudje iz Peka so se oglašali (kar je bilo še posebej razveseljivo), ker jim ni vseeno, da bi vse skupaj dokončno propadlo. V skladu z Akcijskim načrtom smo pristopili k realizaciji prve točke tako, da smo organizirali vsaj 10 sestankov v Tržiču z različnimi ljudmi, ki so bodisi dobro poznali poslovanje Peka, so delovali v Peku ali pa so želeli kakorkoli sodelovati. Prvi sestanek je bil 4. februarja 2016, na njem pa so padle obljube za sodelovanje. Vsi ostali, s katerimi smo se srečali, so nam podali dragocene informacije, da smo lahko pripravili poročilo o poslovanju Peka d.d. Nekaj podatkov smo našli na spletu, kot na primer poročilo poslovanja Peka d.d. za leto 2014. Tako kot smo si zadali rok, smo ga uresničili. Nastalo je poročilo o poslovanju Peka in ocena, kje se Peko nahaja danes.

V grobem se je pokazalo naslednje:

1. Premajhna razlika med ceno in stroški; 

2. Previsoki režijski stroški; 

3. Prenizki dosežki prodaje; 

4. Slaba pretočnost informacij od zgoraj navzdol in obratno in predvsem o tem, da nihče v vodstvu ni poslušal nikogar, ki je želel dobro, kaj sporoča trg, kaj išče itd. 

5. Namerno slabo in celo škodljivo delovanje določenih vodstvenih delavcev, ki za svoje odločitve v škodo Peka niso nikoli prevzeli nobene odgovornosti. Enako velja za nadzorne svete podjetja Peko.

6. Prepogoste menjave uprav in nadzornih svetov, ki so bili kadrovani mimo podlag stroke, morale in etike, ter programov, ki bi bili v korist družbe; 

7.  Nekompetentni ljudje na določenih položajih, ki so mesta zasedali zaradi vez in poznanstev in ne zaradi svoje strokovne usposobljenosti.

Podrobno poročilo pa lahko preberete na tej spletni strani poročilo o ugotovitvah iz pridobljenih javnih podatkov in neposrednih razgovorov različnih sodelujočih ljudi v Peku in izven te čevljarske družbe z 113 letno tradicijo.

l. AKCIJSKA KONFERENCA Z DOGOVOROM ZA IZDELAVO POSLOVNEGA NAČRTA – KDOR NE NAČRTUJE, NAČRTUJE NEUSPEH

V skladu z Akcijskim načrtom smo 20. februarja 2016 sklicali 1. akcijsko konferenco in sicer v Tržiču v posebni sobi restavracije RAJ s ciljem, da dobimo od nekdanjih zaposlenih v Peku soglasje za nadaljevanje dela skupaj v smislu izdelave novega poslovnega načrta.

1. akcijska konferenca

Prisotnih je bilo okoli 50 ljudi, večina zaposlenih iz Peka d.d. - v stečaju. Ko smo glasovali o tem, ali gremo v izdelavo poslovnega načrta, smo si bili edini, da to storimo. To, da zdaj poslovni načrt obstaja, je podlaga za zbiranje sredstev in vabilo vsem zainteresiranim, da postanete zadružniki Peko kooperative.

1. akcijska konferenca glasovanje

Celotno vsebino 1. akcijske konference lahko poslušate v video posnetku Prva Akcijska konferenca za ponovni zagon Peka.

IZDELAVA POSLOVNEGA NAČRTA IN INOVATIVNEGA POSLOVNEGA MODELA

Dobili smo se že v sredo, 24. februarja 2016, štiri dni po prvi akcijski konferenci na Občini Tržič, kjer so nam omogočili uporabo njihove sejne sobe. Delali smo cel dan, oblikovali celotno podlago za celovit poslovni načrt. Potem smo naredili vsak svoj del glede na naše strokovno znanje. Veliko dela smo opravili v medsebojni komunikaciji preko interneta. Ko smo imeli vsak pri sebi že večino narejenega, smo se dobili še enkrat v Tržiču in predebatirali odprta vprašanja ter dodali še manjkajoče dele poslovnega načrta. Prisotni smo bili nosilci področij. Kratek izvleček z našega srečanja na temo dodelave poslovnega načrta si lahko ogledate TUKAJ.

Po tem srečanju smo delali še ure in ure doma, vsak na svojem področju, da smo Poslovni načrt dodelali, prišlo pa je tudi do dogovora, da bo poslej Peko deloval kot zadruga. Najprej smo se dogovorili za Peko Slovenija kooperativa, na koncu pa (zaradi možnih zapletov pri pridobitvi dovoljenja za uporabo besede Slovenija s strani Vlade RS) oblikovali ime Peko kooperativa.

SESTANEK PRI DRŽAVNEM SEKRETARJU TADEJU SLAPNIKU

Malo pred tem, preden sta poslovni načrt in nov poslovni model Peko kooperative dobila dokončno podobo, smo se dogovorili za sestanek pri državnemu sekretarju Vlade RS, zadolženemu za socialno podjetništvo in ljudske iniciative, gospodu Tadeju Slapniku. Želeli smo, da nam predstavi, kako lahko država sodeluje pri novi postavitvi Peka, ki je sedaj v ruševinah, kar so povzročili neodgovorni ljudje.

Celoten potek sestanka, ki smo ga posneli z videokamero, si lahko ogledate na povezavi TUKAJ.

Ker nismo postavili vseh vprašanj, smo se dogovorili, da to storimo pisno. Na poslana vprašanja nismo dobili odgovorov.

VPRAŠANJA ZA VLADO RS NA SESTANKU Z DRŽAVNIM SEKRETARJEM, ZADOLŽENIM ZA VZPOSTAVLJANJE STIKOV S CIVILNO DRUŽBO IN KOORDINATORJEM ZA LJUDSKE POBUDE IN SOCIALNO PODJETNIŠTVO, GOSPODOM TADEJEM SLAPNIKOM in STEČAJNO UPRAVITELJICO, GOSPO TADEJO TAMŠE V ZVEZI S PONOVNIM ZAGONOM PEKA.

1. Kdo so največji in drugi upniki Peka d.d.?

2. Kaj je s hčerinskimi družbami? Peko INDE, PEKO HRVAŠKA, PEKO SKOPJE?

3. Kdaj bo in zakaj še ni npr. Računsko sodišče opravilo revizije poslovanja v tem državnem podjetju in ali se bo s strani katere vladne službe to zgodilo? Če nimajo časa, nam dajte odobritev in bomo to storili mi. Gre tudi za naše podjetje. Po naših dosedanjih raziskavah je šlo v Peku za hude nepravilnosti in obstaja sum, da tudi za kazniva dejanja. "Pijavke" so izsesale Peko. Enako se je dogajalo in se še dogaja v mnogih drugih državnih podjetjih. Alpina v teh dneh "izgublja zavest" zaradi izčrpanosti. Kot smo vam povedali na sestanku, nobeno podjetje ne bo več propadlo na način kot je Peko. Ne bomo dovolili! 

Kar se tiče revizij poslovanja Peka za nekaj let nazaj, pa smo vam povedali, da v kolikor nimate zmožnosti oz. če organi ne smejo, nočejo ali ne morejo, na čelu s stečajno upraviteljico, nam povejte in nam dajte teden dni časa, da mi sami izvršimo skrben pregled in nato celotni slovenski javnosti predstavimo škodljive pogodbe in plačane fiktivne fakture. Povejte in nehajte se sprenevedati, ker smo vam povedali, da je sprenevedanje zločin. Torej zahtevamo nedvoumen odgovor od vas in od stečajne upraviteljice, magistre – znanstvenice prava, gospe Tadeje Tamše, kdaj in na kakšen način bo opravljen skrben pregled, revizije (najmanj za 10 let nazaj) poslovanja družbe Peko d.d., ki je vseskozi v večinski državni, torej ljudski lasti? Prosimo za terminski načrt in kdo bo to od organov RS to počel.

Naj ne bo pozabljeno opraviti revizijo cenitve in izbora najboljšega ponudnika za odkup večinskega deleža v Peko Skopje. Celotno revizijo roparskega poslovanja zahtevamo za Peko Split in za poslovanje v Srbiji.

4. Ali obstaja in ali lahko vidimo ugotovitve stečajne upraviteljice? Zanima nas predsvem, kaj je ugotovila s skrbnim pregledom preteklega poslovanja Peko d.d., in za koliko let nazaj do danes, in ali je kot dober gospodar kaj v to smer naredila?

5. Kaj je z nepremičninami v tujini, predvsem tistimi, ki še niso bile vrnjene Peku, pa bi že zdavnaj morale biti?

6. Kaj lahko pričakujemo od Vlade RS za pomoč pri zagonu socialnega podjetja Peko Slovenija Kooperativa? Radi bi povsem konkretne zaveze. Subvencije najemnin, stroški elektrike, telefona, ogrevanja pri državnih podjetjih? Pomoč potrebujemo vsaj za dve leti, ker se na novo postavljamo na noge.

7. Kaj lahko dobimo iz Peka (kolekcije, vzorce, zaloge materialov), ali nam to lahko Vlada RS podari, da iz tega naredimo koristen kapital za nov zagon? Danes smo ugotovili nova oškodovanja družbe Peko d.d. v stečaju. Dogaja se namreč razprodaja obutve do 60% in več. Npr. čevlji za 250 Eur se prodajajo za cca 16 Eur?! Zakaj se tako mudi z razvrednotenjem minulega dela izkoriščanih delavcev Peka? Kaj se greste??? Če vi niste nikoli kaj pametnega delali, ne znate in ne morete ceniti dela drugih in tudi ne izdelkov, ki so jih naredile marljive roke. 

Zahtevamo, da z razprodajami takoj prenehate, zaprete trgovine z obvestilom do nadaljnjega! Glede zalog pa: ljudje, ki se zavedajo vrednosti okoli 50 tisoč parov in se na to spoznajo, jih lahko nato sortirajo na kurantne in nekurantne. Potem se bomo dogovorili, kako v skladu z dobrim gospodarjenjem izvršiti prodajo, da ne bo oškodovanja. Nič ni v Peku d.d. ni last gospe Tamše niti koga drugega. Vse, kar je v Peku d.d., ki ste ga vi s političnim kadrovanjem spravili na kolena in skoraj v grob, je last davkoplačevalcev! Dolgovi, ki so jih s "klošarskim" poslovanjem povzročili politično nameščeni predsedniki uprav, nadzorni sveti in pametnjakoviči v bankah, pa bodo morali pasti na njihova ramena.

Enkrat bo treba zaključiti to lomastenje po našem ljudskem premoženju. Napočil je čas, se vam ne zdi? Na kateri strani boste vi, je vaša stvar, mi prostovoljci smo na strani pravice in resnice ter na strani ljudstva.

8. Zahtevamo dogovor, kdo in kdaj bo sprožil kazenske preiskave, da se ugotovi nesporna kazenska odgovornost prej omenjenih.

9. Kako boste oz. na podlagi katerih kriterijev boste oddali v najem prostore Peka d. d. in ali ima prednost skupina, ki ima povsem jasno izkazan namen, da se združijo moči in se naredi socialno podjetje? V primeru, da bi kdo najel vse prostore Peka, zahtevamo, da se ugotovi njegov izvor denarja, ker gre lahko za opran denar iz kraj našega premoženja, prenesen tudi iz tujine. Predlagamo, da se pri izboru na mizo zložijo poslovni načrti, da so na predstavitvah prisotni strokovnjaki in se na podlagi tega oceni, kdo ima rešitev za trajnostni obstoj in razvoj Peka s posebnim zagotovilom, da ne bo izkoriščanja delavcev. Po našem prepričanju bi moral biti pogoj, da najemnik ustanovi socialno podjetje. Mi danes tukaj to zagotavljamo in imamo poslovni načrt izdelan v osnutku za tako podjetje. 

10. Kako lahko inštitucije države pomagajo pri razvoju Peka? Fakultete, ZRMK, Inštitut Jožef Štefan in druge. Je možno dobiti kakšne popuste, ker gre za tako rekoč novo podjetje in bomo potrebovali veliko podpore in sodelovanja pri razvoju novih materialov, raziskavah, uvajanju novih tehnologij itd? Kaj pa osnovne in srednje šole, pa organizacija natečajev za oblikovanje obutve, obleke, drsalk, pasov, torbic ter ostale galanterije?

11. Kje državna podjetja naročajo delovno obutev za svoje zaposlene? Npr. Krka, Gorenje, Telekom, UKC –ji, bolnišnice itd?

12. Kako je z možnostjo naročil za državna podjetja in institucije, kar se tiče delovne zaščitne obutve?

13. Kateri stroji so bili odpeljani iz Peka, ker ste prekinili pogodbe? Kdo je bil najemodajalec, koliko in po kakšni ceni in koliko časa so bili najeti?

14. Ali je možno najeti blagovno znamko oziroma ali nam jo lahko Vlada RS kot slaba upraviteljica našega – ljudskega premoženja in glavna upnica, ki je sama za to kriva oz. tisti, ki so se to šli s položajev, podari, da bo vsaj enkrat, kar se tiče Peka, naredila plemenito dejanje. Vabimo vas in vse ostale, da postanete zadružnik Peka, še prej pa prostovoljec, da se nam pridružite in naredite kaj ZA SKUPNO DOBRO, NE DA BI BILI ZA TO PLAČANI IZ NAŠEGA DAVKOPLAČEVALSKEGA DENARJA, KAJ KONKRETNO LAHKO NAREDITE KOT PROSTOVOLJEC? 

ALI OBLJUBITE, DA BOSTE PRIŠLI 9. marca v Tržič oz. okolico NA PREDSTAVITVENO KONFERENCO NOVEGA POSLOVNEGA NAČRTA PEKO SLOVENIJA KOOPERATIVA? Prosimo, da na odgovore odgovorita oba, ki sta dobila ta vprašanja, vi, gospod Slapnik in gospa Tamše. Če ne morete odgovoriti, napišite, prosimo, kdo je namesto vaju kompetenten za odgovore na vprašanja, na katera ne morete, ne upate, ne znate ali nočete odgovoriti vi.

Vse dobro!

Prostovoljci za ponovni zagon Peka

II. AKCIJSKA KONFERENCA – PREDSTAVITEV POSLOVNEGA NAČRTA IN INOVATIVNEGA POSLOVNEGA MODELA

Mnogi niso verjeli, da nam bo uspelo v tako kratkem času sestaviti visoko usposobljeno ekipo strokovnjakov, da bodo vsak na svojem področju naredil poslovni načrt, in to načrt, ki  ga lahko mirne vesti predstavimo javnosti. Tako je tudi bilo. V skladu z Akcijskim načrtom je potekala predstavitev poslovnega načrta 9. marca 2016, znova v posebni sobi restavracije RAJ v Tržiču. Posnetek predstavitve si lahko ogledate TUKAJ.

Potem se je začelo zapletati, a o tem ne bomo razpredali, ker ne bi imelo to nobenega smisla (veliko tega lahko najdete na spletni strani Gibanja OPS, če boste v iskalnik vtipkali Peko). Kljub temu, da smo vse pripeljali kot smo si zastavili, z res zavzetim delom do tega, da bi proizvodnja lahko ponovno stekla 3. maja (a nam ni bil omogočen najem 700 m2 proizvodnih prostorov, potrebnih strojev in opreme, da bi zaposlili kot je v načrtu 25 ljudi), nismo uspeli začeti z delom. Kljub temu, da smo ponudili zagotovo najboljšo ponudbo, tudi zato, ker imamo načrt zaposliti največ ljudi in ohraniti vse, kar je od podrtije Peko ostalo. Očitno imajo nekateri drugačne načrte kot so naši. Naši cilji so izključno družbeno koristni v smislu ohranitve tradicionalnega čevljarja ter ponovna zaposlitev ljudi, ki imajo znanje, izkušnje, ljudi, ki imajo voljo ter željo do dela, ljudi, ki znajo narediti odlične izdelke, obenem pa bodo imeli od tega korist vsi, ki jih bodo kupili.

ZDAJ STE NA POTEZI VI, SLOVENKE IN SLOVENCI, DRŽAVLJANKE IN DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN ŠIRŠE, DA PODPRETE TA LJUDSKI PROJEKT, POSLOVNI NAČRT IN INOVATIVNI POSLOVNI MODEL.

Podpri Peko kooperativa

Kliknite na modro polje za nadaljnja navodila nakupa deležev ali donacije