POSTANITE NAŠ SODELAVEC

 

JAVNI RAZPISI

Informativne ponudbe z opisom vaših delovnih izkušenj, kompetenc in življenjepisom, glede na zahteve iz razpisa, pošljite čim prej na naslov Peko kooperativa, Stara Vrhnika 116, 1360 Vrhnika ali na e-naslov: info@pekokooperativa.si. V najkrajšem možnem času boste povabljeni na informativni pogovor. Predvidoma bo ta v Tržiču. Nasploh pa imajo prednost za zaposlitev zainteresirani iz gorenjske regije.

 

INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB ZA DELO
 

Informator/informatorka za zbiranje sredstev za odkup delov Peka d.d.-v stečaju na prihajajočih dražbah in zbiranje sredstev za nov zagon.

Vaše delovne naloge in odgovornosti

 • v vaši regiji informirati čim več ljudi, da lahko sodelujejo v novi izgradnji Peka z donacijami 5, 10, 15 evrov ali tako, da vložijo svoj denar v osnovni delež 20 € in neomejeno število in višino prostovoljnih deležev
 • vodenje evidence donatorjev in zadružnikov, izdajanje listine zadružnika
 • organiziranje še drugih informatorjev v vaši regiji
 • sodelovanje pri organizaciji predstavitvenih srečanj za potencialne donatorje in zadružnike

Od vas pričakujemo

 • motiviranost za doseganje zastavljenih ciljev
 • samoorganizacijo
 • delo vsaj pet ur na dan na terenu
 • prijaznost, pozitivno naravnanost in vztrajnost ter dobre komunkacijske sposobnosti
 • lasten prevoz

Nudimo

 • dinamično delo po pogodbi
 • stimulativen zaslužek
 • možnost kasnejše redne zaposlitve v Peko kooperativa na področju komerciale in marketinga

Začetek dela takoj! 

Menedžer m/ž - predsednik/predsednica Peko kooperativa z.o.o. 

Samostojno in odgovorno delo menedžerke/menedžerja v Peko kooperativa na področju obutvene, oblačilne in galanterijske modne industrije, prodaje in trženja izdelkov ter organizacije razvoja, nabave in proizvodnje na omenjenih področjih, vodenje in motiviranje celotnega tima

Vaše delovne naloge in odgovornosti

 • organiziranje, vodenje motiviranje ekip v vseh proizvodnih in prodajnih procesih
 • sodelovanje s poslovnimi partnerji in pridobivanje novih strank na področju Slovenije in v tujini
 • tehnično svetovanje, dogovarjanje in sklepanje pogodb
 • analize trga in drugih konkurenčnih ponudnikov
 • skrb za dolgoročno zadovoljstvo strank

Od vas pričakujemo

 • Univerzitetno visokošolsko izobrazbo menedžerske, ekonomske ali ustrezne tehnične smeri
 •  praktične izkušnje s področja organizacije, vodenja in motiviranja
 •  da ste pripravljeni v skladu z VIZIJO Peko kooperative in filozofijo narediti in predstaviti svoj akcijski načrt dela
 •  poznavanje računalniških programov Word, Excel, Lotus Notes
 • zelo dobro znanje angleščine in nemščine, pisno in ustno
 • vozniško dovoljenje kategorije B

Vaše lastnosti

 • ste samoiniciativni in znate poslovno razmišljati
 • zasledujete proizvodne in prodajne cilje, pri pogajanjih ste dosledni
 • imate občutek za odgovornost
 • radi sodelujete v skupini, s sodelavci in s strankami
 • ste pozitivni, proaktivni, stalno iščete rešitve in imate organizacijski talent

Ponujamo

 • oblikovanje politike podjetja v skladu z začrtano VIZIJO do leta 2033
 • oblikovanje zmagovalne ekipe po vaši meri
 • da ustvarite pozitivno vzdušje v kolektivu za doseganje nadpovprečnih rezultatov
 • stimulativno plačilo- fiksni del plače, variablni del odvisen od mesečnih rezultatov podjetja in udeležbo pri delitvi dobička

 

Poslovni sekretar m/ž

Vaše delovne naloge in odgovornosti

 • opravljanje nalog po pravilniku o sistemizaciji delovnih mest in po navodilih menedžerja
 • program del in nalog sestavljajo predvsem naloge, povezane z organizacijo in izvajanjem pisarniškega poslovanja ter kadrovskih zadev, zaposleni, razporejen na navedeno delovno mesto:
 • poslovno komunicira s strankami
 • sodeluje v finančnem in računovodskem poslovanju
 • načrtuje, organizira, vodi in spremlja poslovne procese v tajništvu
 • vodi evidence
 • ureja kadrovsko poslovanje
 • sprejema, posreduje in odgovarja na e-pošto
 • spremlja in predaja telefonske pogovore
 • opravlja naloge po navodilih menedžerja
 • opravlja upravno-administrativno in kadrovsko delo za podjetje
 • sprejema, predaja ter naroča telefonske pogovore, sprejema in posreduje naročila
 • vodi delovodnik, knjigo pošte ter vpisuje prejeto in poslano pošto
 • razporeja dnevno pošto vodstvu oziroma ostalim zaposlenim podjetja
 • ureja arhiv zavoda in vlaga dokumentacijo
 • izdaja in vroča potrdila in listine zaposlenim v podjetju po navodilih in zahtevah delovnega mesta
 • sprejema stranke, organizira sestanke in opravlja reprezentančne naloge
 • prepisuje in oblikuje dopise, vabila, splošne in posamične akte, zapisnike, poročila, račune in druge listine po
 • predpisih in navodilih vodstva podjetja, piše in razpošilja vabila ter gradiva za seje organov zadruge, naroča pisarniško gradivo,
 • fotokopira dopise, listine in druga gradiva, zbira vloge, prošnje, pritožbe in ugovore zaposlenih, kooperantov in zaposlenih ter strank.

Od vas pričakujemo 

 • višješolsko izobrazbo za poslovne sekretarje, ekonomsko komercialno administrativno
 • praktične izkušnje s področja poslovnega sekretarja
 • poznavanje in uporaba računalniških programov Word, Excel, Lotus Notes
 • zelo dobro znanje angleščine in nemščine, pisno in ustno
 • vozniško dovoljenje kategorije B

Vaše lastnosti 

 • ste delovna, samoiniciativna in pozitivna oseba
 • imate občutek za odgovornost
 • radi sodelujete s sodelavci, poslovnimi partnerji in strankami

Ponujamo 

 • zanimivo delo v dinamičnem in visoko motiviranem kolektivu,
 • enoizmensko delo,
 • stimulativno plačilo in udeležbo pri delitvi dobička

 

2 delovni mesti PRODAJNIK m/ž

Vaše delovne naloge in odgovornosti

 • Vzpostavitev sodelovanja z obstoječimi prodajalnami čevljev v Sloveniji in tujini, oblačil in galanterije za prodajo izdelkov Peko kooperativa,
 • odpiranje novih prodajnih trgovin, skrb za stalno povečanje prodaje pri obstoječih kupcih v Sloveniji in tujini v skladu z načrti prodaje,
 • pridobivanje novih kupcev,
 • priprava ponudb,
 • skrb za konstantno komunikacijo z obstoječimi in novimi kupci,
 • skrb za uspešnost prodaje prodajnih mest
 • spremljanje konkurence in njenega tržnega potenciala.

od vas pričakujemo 

 • vsaj srednja (5.) stopnja izobrazbe ekonomske ali druge smeri.
 • 1-3 leta delovnih izkušenj
 • zaželene so izkušnje na področju prodaje.

 Pričakujemo

 • suvereno pisno in ustno izražanje v nemškem in angleškem jeziku
 • poznavanje in uporaba računalniških programov Word, Excel, Lotus Notes
 • odlične komunikacijske sposobnosti
 • zaželena so osnovna tehnična znanja s področja obutvene, oblačilne ali galanterijske modne industrije,
 • vozniški izpit B kategorije.

Vaše lastnosti 

 • ste delovna, samoiniciativna in pozitivna oseba
 • imate občutek za odgovornost
 • radi sodelujete s sodelavci, poslovnimi partnerji in strankami

Ponujamo 

 • zanimivo delo v dinamičnem in visoko motiviranem kolektivu
 • enoizmensko delo
 • stimulativno plačilo in udeležbo pri delitvi dobička.

 

Razvojni inženir m/ž 

Vaše delovne naloge in odgovornosti

 • razvijanje izdelkov v sodelovanju z oblikovalci
 • oblikovanje skupine razvojnikov pri projektnem sodelovanju
 • sodelovanje z inštitucijami za raziskavo novih materialov in tehnologij
 • skrb za nabavo potrebnih materialov in opreme, pridobitev certifikatov in skrb za ustrezne pogodbe o sodelovanju z partnerji in projektnimi sodelavci.

Od vas pričakujemo 

 • Univerzitetno visokošolska izobrazba ustrezne tehnične smeri (kemijska tehnologija, strojna, usnjarsko predelovalna)
 • praktične izkušnje s področja razvoja obutve
 • poznavanje in uporaba računalniških programov Word, Excel, Lotus Notes in ostalih potrebnih za delo v razvoju
 • zelo dobro znanje angleščine in nemščine, pisno in ustno
 • vozniško dovoljenje kategorije B

Vaše lastnosti 

 • ste delovna, samoiniciativna in pozitivna oseba
 • imate talent za razvoj novih izdelkov,
 • vas nenehno žene iskanje novih tehnoloških rešitev
 • imate občutek za odgovornost
 • radi sodelujete s sodelavci, poslovnimi partnerji in strankami

Ponujamo 

 • zanimivo delo v dinamičnem in visoko motiviranem kolektivu
 • enoizmensko delo za polni čas s trimesečnim poskusnim delom
 • stimulativno plačilo in udeležbo pri delitvi dobička.

 

19 prostih delovnih mest v proizvodnji m/ž

Vaše delovne naloge in odgovornosti

 • natančno, vestno in dovolj hitro delo pri izdelavi sestavnih delov, šivanju in sestavljanju obutve, galanterije in oblačil
 • pripravljenost za učenje v vseh fazah izdelave izdelkov
 • prednost imajo izkušeni nekdanji zaposleni v Peko d.d.

Od vas pričakujemo 

 • vsaj osnovna šola in delovne izkušnje oz. poklicna čevljarska šola
 • praktične izkušnje s področja izdelave obutve (prednost imajo tisti, ki so delali v vseh fazah izdelave)
 • poznavanje in uporaba računalniških programov Word, Excel
 • občutek za odgovornost, pripravljenost za zagotovitev rokov izdelave,
 • pozitivna naravnanost, pripadnost kolektivu in širjenje dobre volje
 • da ne kadite

Ponujamo 

 • zanimivo delo v dinamičnem in visoko motiviranem kolektivu
 • enoizmensko delo za polni čas s trimesečnim poskusnim delom
 • stimulativno plačilo in udeležbo pri delitvi dobička.

 

Vodja proizvodnje m/ž

Vaše naloge in odgovornosti

 • organizacija, spremljanje proizvodnega procesa
 • skrb za optimalno delovanje strojne in programske opreme
 • spodbujanje, motiviranje zaposlenih za natančno, dovolj hitro in rokovno doseganje odličnih rezultatov dela
 • skrb za pravočasno zagotavljanje potrebnega materiala
 • vodenje dokumentacije in vnos podatkov za spremljanje in izboljševanje proizvodnih procesov
 • skrb za nenehno iskanje boljših rešitev proizvodnega procesa, optimizacije, inovacije in uvajanje novih tehnologij
 • skrb za usposabljanje zaposlenih in rotacijo v vseh proizvodnih procesih, uvajanju in usposabljanju novo zaposlenih in usposabljanju vajencev
 • optimalno sodelovanje z vsemi drugimi službami v smislu dajanja informacij, odprave morebitnih težav in sugestij za izboljšave

Od vas pričakujemo

 • Univerzitetno izobrazbo strojne oz. druge ustrezne tehnične smeri
 • praktične izkušnje s področja izdelave obutve (prednost imajo tisti, ki so delali v vseh fazah izdelave oz. so že bili vodje proizvodnje v Peko d. d. ali v drugih proizvodnjah v čevljarski, oblačilni ali galanterijski proizvodnji)
 • poznavanje in uporaba računalniških programov Word, Excel in drugih potrebnih za spremljanje proizvodnje)
 • občutek za odgovornost, pripravljenost za zagotovitev rokov izdelave, pozitivna naravnanost, pripadnost kolektivu in širjenje dobre volje,
 • talent za vodenje in motiviranje sodelavcev za doseganje nadpovprečnih rezultatov
 • da ne kadite

Ponujamo

 • zanimivo delo v dinamičnem in visoko motiviranem kolektivu
 • enoizmensko delo za polni čas s trimesečnim poskusnim delom
 • stimulativno plačilo in udeležbo pri delitvi dobička.

Podpri Peko kooperativa

Kliknite na obarvano polje, da pridete do navodil za vplačilo deležev ali plačila donacije